Fasthrin 10 EC

FASTHRIN 10 EC je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu.

Proizvodu Fasthrin 10 EC je ukinuta/istekla registracije na dan 01.11.2020. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Registarski broj: UP/I-320-20/15-01/424 Način djelovanja: kontaktno, želučano

Aktivne tvari Alfa cipermetrin
Datum registracije 11.04.2018.
Registracija vrijedi do 01.11.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Alfa cipermetrin

Kontaktni i želučani insekticid širokog spektra. Suzbija ličinke i odrasle oblike štetnika. Dobrog početnog i dugotrajnog djelovanja. Djelotvoran u vrlo malim koncentracijama. U zaštiti kupusnjača dodati okvašivač. LD50...