FASTHRIN 10 EC

FASTHRIN 10 EC je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu.

Proizvodu FASTHRIN 10 EC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.07.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u %
Datum registracije 11.04.2018.
Registracija vrijedi do 31.07.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri -