Fair-Tac

regulator rasta za sprječavanje rasta zaperaka duhana

Proizvodu Fair-Tac je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 13.08.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 68,00% 1-dekanol
Datum registracije 15.04.2014.
Registracija vrijedi do 13.08.2014.
Krajnji rok za prodaju zaliha 13.08.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 13.08.2014.
Proizvodi Fair Products
Distributeri

Aktivne tvari

1-dekanol (68,00%)

Regulator rasta za sprječavanje rasta zaperaka duhana.