Fair-Tac

Proizvod Fair-Tac više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari 1-dekanol
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Fair Products
Distributeri

Aktivne tvari

1-dekanol

Regulator rasta za sprječavanje rasta zaperaka duhana.