Cruiser 600 FS SB

Insekticid za tretiranje sjemena

Proizvodu Cruiser 600 FS SB je ukinuta/istekla registracije na dan 29.05.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Aktivne tvari Tiametoksam
Datum registracije 29.05.2018.
Registracija vrijedi do 29.05.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Tiametoksam

Izraziti sistemik umjerene perzistentnosti. Najviše dva tretiranja tijekom vegetacije na istoj površini na jabuci, kruški, bresvki ,nektarini, krumpiru, duhanu,vinovoj lozi i ukrasnom bilju, a na agrumima jedna primjena....