Cherokee 487.5 SE

CHEROKEE je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na žitaricama.

Proizvodu Cherokee 487.5 SE je ukinuta/istekla registracije na dan 31.10.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Aktivne tvari Propikonazol
Datum registracije 09.08.2016.
Registracija vrijedi do 31.10.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Propikonazol

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti lista, stabljike i klasa pšenice i ječma (Blumeria,Septoria,Puccinia,Rhynchosporiu),te pepelnice loze. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola.LD50 1517....