Biopol V

Kontaktni preventivni fungicid za premazivanje rana nakon rezidbe voćaka i ukrasnog drveća za sprečavanje oštećenja rana od patogenih gljiva.

Proizvodu Biopol V je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 0,50% Ciram
Datum registracije 21.02.2001.
Registracija vrijedi do 01.01.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2014.
Proizvodi Biochem
Distributeri

Aktivne tvari

Ciram (0,50%)

Rabi se i za premazivanje rana nakon rezidbe i saniranja rana uzrokovanih gljivicama.(Pa). LD50 1400.O. = III. Pridržavati se uputa o primjeni.