Asulox

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični herbicid-inhibitor sinteze folne kiseline za suzbijanje nekih višegodišnjih širokolisnih korova.
Registarski broj UP/I-320-20/98-01/157
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, travnjaštvo, ostale površine
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Asulam2403337-71-1400,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Livade

Karenca: 28 dana za otkos i ispašu
kudrava kiselica
(Rumex crispus)
Primjena: Tretiranjem najmanje udaljeno preko dvije širine krošnje od korisnog drveća u količini od 4 l/ha u 400 l vode na ha (400 ml sredstva u 40 l vode na 1000 m^2). Sredstvo treba primjeniti u fazi porasta navedenih korova kad je potpuno formirana rozeta ali prije cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

konjski štavelj
(Rumex obtusifolius)
Primjena: Tretiranjem najmanje udaljeno preko dvije širine krošnje od korisnog drveća u količini od 4 l/ha u 400 l vode na ha (400 ml sredstva u 40 l vode na 1000 m^2). Sredstvo treba primjeniti u fazi porasta navedenih korova kad je potpuno formirana rozeta ali prije cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Pašnjaci

Karenca: 28 dana za otkos i ispašu
kudrava kiselica
(Rumex crispus)
Primjena: Tretiranjem najmanje udaljeno preko dvije širine krošnje od korisnog drveća u količini od 4 l/ha u 400 l vode na ha (400 ml sredstva u 40 l vode na 1000 m^2). Sredstvo treba primjeniti u fazi porasta navedenih korova kad je potpuno formirana rozeta ali prije cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

konjski štavelj
(Rumex obtusifolius)
Primjena: Tretiranjem najmanje udaljeno preko dvije širine krošnje od korisnog drveća u količini od 4 l/ha u 400 l vode na ha (400 ml sredstva u 40 l vode na 1000 m^2). Sredstvo treba primjeniti u fazi porasta navedenih korova kad je potpuno formirana rozeta ali prije cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Nepoljoprivredne površine

Karenca: 28 dana za otkos i ispašu
konjski štavelj
(Rumex obtusifolius)
Primjena: Tretiranjem najmanje udaljeno preko dvije širine krošnje od korisnog drveća u količini od 4 l/ha u 400 l vode na ha (400 ml sredstva u 40 l vode na 1000 m^2). Sredstvo treba primjeniti u fazi porasta navedenih korova kad je potpuno formirana rozeta ali prije cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

kudrava kiselica
(Rumex crispus)
Primjena: Tretiranjem najmanje udaljeno preko dvije širine krošnje od korisnog drveća u količini od 4 l/ha u 400 l vode na ha (400 ml sredstva u 40 l vode na 1000 m^2). Sredstvo treba primjeniti u fazi porasta navedenih korova kad je potpuno formirana rozeta ali prije cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

orlovska bujad (orlova paprat) (Pteridium aquilinum)
Primjena: Tretiranje u količini od 8 l/ha (80 ml u 6 l vode na 100 m^2). Tretirano tlo se može privesti kulturi nakon tri mjeseca. Sredstvo treba primjeniti u fazi porasta navedenih korova kad je potpuno formirana rozeta ali prije cvatnje korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 30.6.1998.
Registracija važi do 1.10.2012.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.4.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/98-01/157 30.06.199801.10.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/98-01/157 18.01.2000
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/98-01/157 12.03.2001
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/98-01/15729.01.2003