Tolilfluanid

Po spektru djelovanja vrlo je sličan diklofluanidu, ali ima niže maksimalno dozvoljene koncentracije. Suzbija: sivu plijesan na vinovoj lozi, jagodama, salati, rajčici i plamenjaču vinove loze, rajčice, salate; pjegavost lišća i krastavost plodova jabuke; bolesti jabuke u skladištu. LD 50 5000. S.O. = III. K - 4 rajčica; 7 jabuke, jagoda; 14 jagode u zaštićenom prostoru; 21 salata glavata; 35 vinova loza stolne sorte; 42 vinova loza vinske sorte.