Pikoksistrobin

Pikoksistrobin se kreće kroz biljku akropetalno i translokatorno. Pripada grupi strobilurina i inhibira transport elektrona u procesu disanja.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 628 CAS broj: 117428-22-5