Pikoksistrobin

Pikoksistrobin se kreće kroz biljku akropetalno i translokatorno. Pripada grupi strobilurina i inhibira transport elektrona u procesu disanja.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Acanto Plus SC 20,00%
(Pikoksistrobin) 8,00%
(Ciprokonazol)
Du Pont /
AgroChem Maks

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 628 CAS broj: 117428-22-5