Oksasulfuron

U biljku ulazi putem lista, a u vlažnom tlu i korijena. Kod neujednačenog ponika korova može se primijeniti i u dvije polovične doze (2 x 50 g/ha) u razmaku od jednog do dva tjedna. Prskati kada je soja od prva tri lista do četiri trolista, a korovi od 2- 6 lista. Do ugibanja korova dolazi približno tri tjedna nakon primjene. Šećerna repa, salata, kupus, zob i ljulj su izrazito osjetljivi na ostatke ove d.t. Sjetva žitarica dozvoljena je 3 mjeseca od primjene ovog pripravka a ostale kulture tek nakon 8 mjeseci. LD50 > 5000. S.O. = III.
Dopuštena maloprodaja i uporaba pripravaka do 1.7. 2013. (Laguna I Dynam).

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 144651-06-9 CIPAC br. 626 2003/23/EC 2009/874/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Oksetan-3-il 2[(4,6-dimetilpirimidin-2-il) karbamoil-sulfamoil] benzoat

Čistoća 930 g/kg

Stupanje na snagu 01.07.2003

Prestanak uvrštenja 30.06.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za oksasulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 3. prosinca 2002. Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ ili nepovoljnim klimatskim uvjetima. Prema potrebi, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.