Linuron

U slučaju većih padalina nakon primjene moguće fitotoksićne pojave na klijancima budući je samo « prostorno « selektivan ! Zemljišni i folijarni (u manjoj mjeri) pripravak za suzbijanje širokolisnih korova u: kukuruzu, soji, suncokretu, krumpiru i mrkvi. U svijetu se rabi i u: šparogama, celeru, peršinu, celeru, Korovna biljka ga usvaja korijenom i listom. Za dobar učinak potrebna je dobra predsjetvena priprema i vlaga u tlu. Do odumiranja korova dolazi tijekom 8 - 14 dana. U biljci se kreće akropetalno. Nije za uporabu na tlima s manje od 1,5 % i više od 6 % humusa. Ne rabiti u mladoj mrkvi namijenjenoj prodaji. LD50 1500-4000. S.O. = III. Karenca: 112 dana poriluk; 90 dana peršin, 84 celer; 56 luk, češnjak, luk kozjak/ljutika; 50 dana mrkva i pastrnjak te OVP za grah, grah mahunar, grah mnogocvjetni, grašak, krumpir, soju i suncokret.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 330-55-2 CIPAC br. 76 2003/31/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-(3,4-diklorfenil)-1-metoksi- 1-metilurea

Čistoća 900 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2004

Prestanak uvrštenja 31.12.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za linuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završnioblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 3. prosinca 2002. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu divljih sisavaca, člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini i vodenih organizama. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu primjenitelja.