Izosadifen etil

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Maister OD OD 0,10%
(Jodosulfuron) 3,00%
(Foramsulfuron) 3,30%
(Izosadifen etil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.