Ciprokonazol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitaric: Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te smanjuje napad Fusariuma na klasu. Na šećernoj repi suzbija sivu pjegavost i pepelnicu. U kombinaciji s karbendazimom poboljšano djeluje na Septoria vrste i Fusarium. S.O. = III. LD50 1200. Karenca:42- dana žitarice, 28- šećerna repa, suncokret (do 2-3 tretiranja tijekom vegetacije) 45 dana na zob, raž i tritikale; 14 dana za šumske plodine (28 Artea Plus); 30 dana za uljanu repicu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 113096-99-4 (neodređene stereokemije) CIPAC br.: 600

Kemijski naziv prema IUPAC-u (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol