Amitrol

neselektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova te nekih višegodišnjih širokolisnih korova u vinogradima i voćnjacima.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Maxata WG 86,00%
(Amitrol)
Nufarm /
Nufarm

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 90 CAS broj: 61-82-5

Stupanje na snagu 24.09.2015

Prestanak uvrštenja 31.12.2016