Sačma uljana repice - cijena na tržištu

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Sačma uljana repice".

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou) 289,51 EUR/t 12.11.2019. AgroChart
EuroNext (Paris) 195,00 EUR/t 12.11.2019. AgroChart