Sačma uljana repice - cijena na tržištu

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Sačma uljana repice".

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
CZCE (Zhengzhou) 279,37 EUR/t 24.01.2020. AgroChart
EuroNext (Paris) 196,25 EUR/t 24.01.2020. AgroChart