Banana - cijena na tržištu

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Banana".

Burza Cijena Datum pristupa Izvor
ODA (Central America) 1.010,91 EUR/t 30.11.2021. Quandl