Sojina sačma - DCE (Dalian)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Sojina sačma" s burze "DCE (Dalian)".

345.04 EUR/t

-1,00%