Soja - BM&F (Sao Paulo)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Soja" s burze "BM&F (Sao Paulo)".

Soja @ KLUB

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4

Soja 2016 Prinos od 2,9 do 4 tone p...

+5