Vukovarsko-srijemska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Vukovarsko-srijemska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.378
2015 18.255
2014 14.081

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 362.905.236,30 kn
2015 402.104.690,85 kn
2014 301.516.338,17 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vupik d.d. - Vukovar Vukovar (32000) 29.510.722,54 kn 2016
Pik Vinkovci d.d. Vinkovci (32100) 16.286.403,72 kn 2016
Agro-Tovarnik d.o.o. Tovarnik (32249) 6.058.252,21 kn 2016
Bovis d.o.o. Ivankovo (32281) 5.793.115,13 kn 2016
Arator d.o.o. Lovas (32237) 4.171.836,90 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vukovar (32000) 38.475.623,68 kn 2016
Vinkovci (32100) 24.890.163,23 kn 2016
Ilok (32236) 15.087.531,90 kn 2016
Drenovci (32257) 11.538.534,03 kn 2016
Ivankovo (32281) 10.923.041,65 kn 2016