Vukovarsko-srijemska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Vukovarsko-srijemska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2015. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2015. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.378
2015 18.255
2014 14.081

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 362.905.236,30 kn
2015 402.104.690,85 kn
2014 301.516.338,17 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2015. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vupik d.d. - Vukovar Vukovar (32000) 32.798.089,23 kn 2015
Pik Vinkovci d.d. Vinkovci (32100) 12.994.976,79 kn 2015
Agro-Tovarnik d.o.o. Tovarnik (32249) 7.212.273,48 kn 2015
Arator d.o.o. Lovas (32237) 5.533.415,88 kn 2015
Pz Jankovci Stari Jankovci (32241) 3.811.193,67 kn 2015

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2015. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vukovar (32000) 42.188.283,80 kn 2015
Vinkovci (32100) 23.368.035,83 kn 2015
Tovarnik (32249) 11.549.529,02 kn 2015
Bošnjaci (32275) 11.344.988,17 kn 2015
Drenovci (32257) 11.333.151,42 kn 2015