Vukovarsko-srijemska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Vukovarsko-srijemska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.378
2015 18.255
2014 14.081

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 362.905.236,30 kn
2015 402.104.690,85 kn
2014 301.516.338,17 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vupik d.d. - Vukovar Vukovar (32000) 24.605.505,87 kn 2014
Pik Vinkovci d.d. Vinkovci (32100) 17.178.201,91 kn 2014
Agro-Tovarnik d.o.o. Tovarnik (32249) 5.179.141,27 kn 2014
Arator d.o.o. Lovas (32237) 4.504.631,35 kn 2014
Pz Jankovci Stari Jankovci (32241) 3.066.514,52 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vukovar (32000) 31.075.653,19 kn 2014
Vinkovci (32100) 24.274.615,23 kn 2014
Bošnjaci (32275) 9.575.158,72 kn 2014
Babina Greda (32276) 8.970.308,90 kn 2014
Tovarnik (32249) 8.247.257,99 kn 2014