Vukovarsko-srijemska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Vukovarsko-srijemska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2009. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2009. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.378
2015 18.255
2014 14.081
2013 11.171
2012 7.323
2011 8.914
2010 9.548
2009 11.758
2008 8.082

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 362.905.236,30 kn
2015 402.104.690,85 kn
2014 301.516.338,17 kn
2013 252.662.831,28 kn
2012 341.583.546,00 kn
2011 380.668.483,62 kn
2010 393.948.232,12 kn
2009 417.768.516,64 kn
2008 382.858.302,47 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2009. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vupik d.d. - Vukovar Vukovar (32000) 30.050.982,81 kn 2009
Pik Vinkovci d.d. Vinkovci (32100) 12.839.807,88 kn 2009
Arator d.o.o. Lovas (32237) 10.240.220,50 kn 2009
Agro-Tovarnik d.o.o. Tovarnik (32249) 5.910.848,12 kn 2009
Bršadin Promet d.o.o. Vukovar (32000) 4.252.947,81 kn 2009

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2009. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Vukovar (32000) 42.439.782,33 kn 2009
Vinkovci (32100) 23.696.487,49 kn 2009
Ilok (32236) 16.562.879,47 kn 2009
Babina Greda (32276) 14.354.583,84 kn 2009
Tovarnik (32249) 14.072.273,30 kn 2009