Virovitičko-podravska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Virovitičko-podravska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 25.901
2015 14.840
2014 10.136

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 284.224.636,75 kn
2015 262.269.069,62 kn
2014 215.244.678,45 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Pp Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) 24.720.033,92 kn 2016
Diba d.o.o. Suhopolje Suhopolje (33410) 7.038.653,24 kn 2016
Franjo Halas Brezik (33518) 2.094.148,36 kn 2016
Poljoprivredno Dobro d.o.o. Gradina (33411) 1.881.346,22 kn 2016
Artos d.o.o. Lukač (33406) 1.675.000,48 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Zdenci (33513) 25.787.473,74 kn 2016
Suhopolje (33410) 12.645.890,24 kn 2016
Virovitica (33000) 12.551.173,86 kn 2016
Slatina (33520) 12.514.662,96 kn 2016
Gradina (33411) 7.853.349,89 kn 2016