Virovitičko-podravska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Virovitičko-podravska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2015. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2015. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 25.901
2015 14.840
2014 10.136
2013 8.943
2012 6.008
2011 7.129
2010 7.412
2009 7.985
2008 6.188

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 284.224.636,75 kn
2015 262.269.069,62 kn
2014 215.244.678,45 kn
2013 197.425.481,23 kn
2012 211.879.024,89 kn
2011 279.874.891,51 kn
2010 278.561.926,25 kn
2009 285.389.473,18 kn
2008 276.470.593,66 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2015. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Pp Orahovica d.o.o. Orahovica (33515) 25.877.914,26 kn 2015
Diba d.o.o. Suhopolje Suhopolje (33410) 7.573.082,05 kn 2015
Franjo Halas Brezik (33518) 2.411.658,94 kn 2015
Poljoprivredno Dobro d.o.o. Gradina (33411) 1.770.264,56 kn 2015
Artos d.o.o. Lukač (33406) 1.556.135,19 kn 2015

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2015. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Orahovica (33515) 27.591.092,60 kn 2015
Suhopolje (33410) 14.131.691,79 kn 2015
Virovitica (33000) 11.097.167,77 kn 2015
Slatina (33520) 10.324.356,19 kn 2015
Bušetina (33404) 7.889.809,68 kn 2015