Virovitičko-podravska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Virovitičko-podravska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 25.901
2015 14.840
2014 10.136

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 284.224.636,75 kn
2015 262.269.069,62 kn
2014 215.244.678,45 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Pp Orahovica d.o.o. Orahovica (33515) 18.154.185,68 kn 2014
Diba d.o.o. Suhopolje Suhopolje (33410) 6.529.289,57 kn 2014
Goran Beneš Gornji Miholjac (33520) 3.198.948,46 kn 2014
Franjo Halas Brezik (33518) 2.148.924,24 kn 2014
Artos d.o.o. Lukač (33406) 1.735.347,05 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Orahovica (33515) 19.235.288,13 kn 2014
Suhopolje (33410) 11.993.308,50 kn 2014
Slatina (33520) 8.495.856,23 kn 2014
Virovitica (33000) 8.226.343,28 kn 2014
Bušetina (33404) 7.216.944,41 kn 2014