Virovitičko-podravska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Virovitičko-podravska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2008. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2008. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 25.901
2015 14.840
2014 10.136
2013 8.943
2012 6.008
2011 7.129
2010 7.412
2009 7.985
2008 6.188

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 284.224.636,75 kn
2015 262.269.069,62 kn
2014 215.244.678,45 kn
2013 197.425.481,23 kn
2012 211.879.024,89 kn
2011 279.874.891,51 kn
2010 278.561.926,25 kn
2009 285.389.473,18 kn
2008 276.470.593,66 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2008. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Poduzeće Orahovica d.d. Orahovica (33515) 19.334.381,12 kn 2008
Diba d.o.o. Suhopolje Suhopolje (33410) 12.879.780,38 kn 2008
Farma Senkovac d.o.o. Novi Senkovac (33520) 7.275.147,25 kn 2008
Zea d.o.o. za Proi. Promet i Usluge u Poljopriv. Virovitica (33000) 6.161.644,54 kn 2008
Farmaland d.o.o. Suhopolje (33410) 4.200.012,00 kn 2008

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2008. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Orahovica (33515) 22.512.665,14 kn 2008
Suhopolje (33410) 22.241.266,40 kn 2008
Virovitica (33000) 16.742.312,49 kn 2008
Slatina (33520) 10.654.049,32 kn 2008
Pitomača (33405) 9.939.972,95 kn 2008