Varaždinska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Varaždinska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 26.852
2015 12.143
2014 7.453

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 80.953.771,88 kn
2015 69.366.308,44 kn
2014 65.881.359,20 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Poduzeće Ivanec d.o.o. Ivanec (42240) 2.897.582,37 kn 2016
Stočar d.o.o. Varaždin (42000) 1.570.105,73 kn 2016
Poljoprivredna Zadruga Jalžabet Jalžabet (42203) 1.267.264,58 kn 2016
Vsv Stočar Novi d.o.o. za Poljoprivredu. Trgovinu i Usluge Varaždin (42000) 499.552,49 kn 2016
Poljoprivredno Gospodarstvo Damir Šambarek Kelemen (42203) 496.227,00 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Varaždin (42000) 4.371.284,33 kn 2016
Ivanec (42240) 3.048.885,12 kn 2016
Jalžabet (42203) 2.006.126,58 kn 2016
Sveti Petar (42231) 1.636.402,07 kn 2016
Petrijanec (42206) 1.431.805,42 kn 2016