Varaždinska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Varaždinska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 26.852
2015 12.143
2014 7.453
2013 6.348
2012 6.756
2011 7.166
2010 4.278
2009 7.415
2008 5.595

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 80.953.771,88 kn
2015 69.366.308,44 kn
2014 65.881.359,20 kn
2013 62.153.478,17 kn
2012 77.789.215,30 kn
2011 92.652.245,58 kn
2010 62.442.364,02 kn
2009 104.395.310,28 kn
2008 106.203.469,06 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Veterinarska Stanica d.d. Varaždin Varaždin (42000) 6.484.520,50 kn 2014
Poljoprivredno Poduzeće Ivanec d.o.o. Ivanec (42240) 2.945.534,24 kn 2014
Bios d.o.o. Varaždin (42000) 2.547.723,22 kn 2014
Ivica Smodek Majerje (42206) 1.431.137,54 kn 2014
Stočar d.o.o. Varaždin (42000) 1.340.559,81 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Varaždin (42000) 11.699.691,09 kn 2014
Ivanec (42240) 3.332.320,67 kn 2014
Majerje (42206) 2.037.483,43 kn 2014
Strmec Podravski (42206) 1.790.046,99 kn 2014
Sesvete Ludbreške (42233) 1.740.009,62 kn 2014