Varaždinska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Varaždinska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2010. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2010. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 26.852
2015 12.143
2014 7.453
2013 6.348
2012 6.756
2011 7.166
2010 4.278
2009 7.415
2008 5.595

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 80.953.771,88 kn
2015 69.366.308,44 kn
2014 65.881.359,20 kn
2013 62.153.478,17 kn
2012 77.789.215,30 kn
2011 92.652.245,58 kn
2010 62.442.364,02 kn
2009 104.395.310,28 kn
2008 106.203.469,06 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2010. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Poduzeće Ivanec d.o.o. Ivanec (42240) 2.744.956,50 kn 2010
Stočar d.o.o. Varaždin (42000) 1.363.864,88 kn 2010
Peradarsko-Prehrambena Industrija Koka d.d. Varaždin (42000) 1.286.980,62 kn 2010
Poljoprivredna Zadruga Jalžabet Jalžabet (42203) 1.207.531,25 kn 2010
Poljoprivredno Gospodarstvo Damir Šambarek Kelemen (42203) 573.343,69 kn 2010

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2010. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Varaždin (42000) 4.095.938,58 kn 2010
Ivanec (42240) 3.214.696,54 kn 2010
Petrijanec (42206) 2.942.292,50 kn 2010
Ludbreg (42230) 2.041.518,12 kn 2010
Jalžabet (42203) 2.005.782,73 kn 2010