Splitsko-dalmatinska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Splitsko-dalmatinska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2015. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2015. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 17.993
2015 10.811
2014 9.352
2013 9.523
2012 5.754
2011 7.811
2010 8.169
2009 8.371
2008 7.341

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 76.337.524,67 kn
2015 64.086.915,43 kn
2014 52.690.670,91 kn
2013 66.812.003,57 kn
2012 72.313.461,30 kn
2011 73.063.238,07 kn
2010 58.401.548,00 kn
2009 75.211.477,63 kn
2008 81.360.609,19 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2015. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Eco Bos d.o.o. za Ekološku Proizvodnju Split (21000) 6.775.007,58 kn 2015
Sardina d.o.o. Postira (21410) 4.074.688,68 kn 2015
Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o. Vrgorac (21276) 3.374.148,70 kn 2015
Conex Trade d.o.o. Solin (21210) 2.671.173,02 kn 2015
Ribarska Zadruga Friška Riba Split (21000) 1.933.630,22 kn 2015

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2015. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Split (21000) 12.679.820,64 kn 2015
Postira (21410) 5.793.797,20 kn 2015
Vrgorac (21276) 4.331.569,98 kn 2015
Solin (21210) 3.408.702,82 kn 2015
Sumartin (21426) 2.399.107,92 kn 2015