Sisačko-moslavačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Sisačko-moslavačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 29.843
2015 17.162
2014 12.495

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 292.891.762,81 kn
2015 151.718.472,72 kn
2014 122.443.143,58 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Sisačko-Moslavačka Županija Sisak (44000) 91.117.923,14 kn 2016
Korina-Proizvodnja d.o.o. Rajić Rajić (44323) 4.910.308,25 kn 2016
Gavrilović-Poljoprivreda, d.o.o.petrinja Petrinja (44250) 4.348.750,72 kn 2016
Moslavka Kutina d.d. Popovača (44317) 3.063.949,58 kn 2016
A.t.l. d.o.o. Petrinja (44250) 1.936.538,90 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Sisak (44000) 97.526.936,29 kn 2016
Petrinja (44250) 11.240.016,65 kn 2016
Glina (44400) 9.453.753,62 kn 2016
Popovača (44317) 6.470.233,29 kn 2016
Rajić (44323) 5.740.495,47 kn 2016