Šibensko-kninska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Šibensko-kninska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 12.526
2015 7.157
2014 5.503

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 43.569.918,49 kn
2015 22.709.977,24 kn
2014 20.119.269,37 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Eko Zrmanja, Poljoprivredna Zadruga Ervenik (22306) 5.244.260,72 kn 2016
Hrvoje Miljak Kljake (22322) 1.815.536,09 kn 2016
Knežević Krešimir Drniš (22320) 1.671.761,30 kn 2016
San d.o.o. za Poljoprivredu Šibenik (22000) 584.564,28 kn 2016
Anica Božić-Bakušić Čvrljevo (22323) 510.003,85 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Ervenik (22306) 5.739.656,02 kn 2016
Drniš (22320) 3.983.506,36 kn 2016
Šibenik (22000) 2.800.159,96 kn 2016
Kljake (22322) 2.461.007,91 kn 2016
Murter (22243) 1.444.585,08 kn 2016