Primorsko-goranska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Primorsko-goranska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2019 5.176
2018 4.423

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2019 129.796.813,08 kn
2018 117.915.564,73 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2016. godina


Fond Iznos

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos