Primorsko-goranska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Primorsko-goranska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2015. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2015. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 5.545
2015 3.800
2014 3.042

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 50.354.385,84 kn
2015 41.839.073,65 kn
2014 33.521.171,17 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2015. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Ribarska Zadruga Liburnija Jurdani (51213) 3.024.390,93 kn 2015
Poljoprivredna Zadruga Cres Cres (51557) 2.037.799,16 kn 2015
Orada Adriatic d.o.o. Cres (51557) 1.790.313,66 kn 2015
Auto-Hrvatska - Stanica za Tehnički Pregled d.o.o. Rijeka (51000) 1.603.633,87 kn 2015
Ugor d.o.o. Rijeka (51000) 1.465.417,13 kn 2015

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2015. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Cres (51557) 6.024.987,51 kn 2015
Rijeka (51000) 5.824.658,97 kn 2015
Krk (51500) 3.547.318,60 kn 2015
Jurdani (51213) 3.027.877,07 kn 2015
Mali Lošinj (51550) 2.669.797,84 kn 2015