Primorsko-goranska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Primorsko-goranska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 5.545
2015 3.800
2014 3.042

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 50.354.385,84 kn
2015 41.839.073,65 kn
2014 33.521.171,17 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Ribarska Zadruga Liburnija Jurdani (51213) 3.001.098,00 kn 2014
Poljoprivredna Zadruga Cres Cres (51557) 2.052.997,08 kn 2014
Orada Adriatic d.o.o. Cres (51557) 1.381.107,50 kn 2014
Vitek, d.o.o. Lič (51323) 1.152.318,17 kn 2014
Auto-Hrvatska - Stanica za Tehnički Pregled d.o.o. Rijeka (51000) 1.100.601,34 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Cres (51557) 4.678.059,75 kn 2014
Rijeka (51000) 3.601.560,36 kn 2014
Jurdani (51213) 3.004.962,44 kn 2014
Krk (51500) 2.676.695,03 kn 2014
Mali Lošinj (51550) 2.117.545,27 kn 2014