Osječko-baranjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Osječko-baranjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2013. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2013. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 38.138
2015 21.726
2014 15.256
2013 13.436
2012 10.106
2011 11.587
2010 12.025
2009 15.367
2008 10.332

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 666.474.421,49 kn
2015 697.179.284,19 kn
2014 559.928.678,99 kn
2013 451.830.294,81 kn
2012 633.894.798,28 kn
2011 713.821.026,21 kn
2010 727.288.768,23 kn
2009 740.726.473,32 kn
2008 712.413.152,43 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2013. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Belje d.d. Darda (31326) 56.393.614,50 kn 2013
Novi Agrar d.o.o. Osijek (31000) 21.234.781,75 kn 2013
Osatina Grupa d.o.o. Semeljci (31402) 9.435.322,00 kn 2013
PPK Valpovo d.o.o. Valpovo (31550) 8.983.597,19 kn 2013
Krnjak d.o.o. Donji Miholjac Donji Miholjac (31540) 6.259.055,23 kn 2013

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2013. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Darda (31326) 62.003.335,05 kn 2013
Osijek (31000) 49.565.561,68 kn 2013
Donji Miholjac (31540) 29.866.404,95 kn 2013
Semeljci (31402) 27.018.338,19 kn 2013
Đakovo (31400) 25.101.014,39 kn 2013