Međimurska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Međimurska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 15.085
2015 6.422
2014 3.918
2013 3.456
2012 4.002
2011 4.304
2010 4.741
2009 5.036
2008 4.088

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 76.670.655,93 kn
2015 82.948.302,71 kn
2014 65.373.061,29 kn
2013 57.832.146,92 kn
2012 88.131.965,10 kn
2011 96.911.568,57 kn
2010 110.503.563,22 kn
2009 103.629.176,52 kn
2008 113.307.741,76 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Agromeđimurje d.d. Čakovec Čakovec (40000) 5.076.913,88 kn 2016
Tvornica Stočne Hrane d.d. Čakovec Čakovec (40000) 2.636.934,70 kn 2016
Sušara i Trgovina Siladi Kotoriba (40329) 1.835.322,97 kn 2016
Siladiagro d.o.o. Kotoriba (40329) 1.266.268,94 kn 2016
Josip Murković Novakovec (40318) 800.944,18 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Čakovec (40000) 8.417.690,35 kn 2016
Kotoriba (40329) 4.910.315,02 kn 2016
Belica (40319) 4.810.135,78 kn 2016
Domašinec (40318) 2.807.139,12 kn 2016
Ivanovec (40000) 2.374.617,00 kn 2016