Međimurska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Međimurska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 15.085
2015 6.422
2014 3.918

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 76.670.655,93 kn
2015 82.948.302,71 kn
2014 65.373.061,29 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Agromeđimurje d.d. Čakovec Čakovec (40000) 5.076.913,88 kn 2016
Tvornica Stočne Hrane d.d. Čakovec Čakovec (40000) 2.636.934,70 kn 2016
Sušara i Trgovina Siladi Kotoriba (40329) 1.835.322,97 kn 2016
Siladiagro d.o.o. Kotoriba (40329) 1.266.268,94 kn 2016
Josip Murković Novakovec (40318) 800.944,18 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Čakovec (40000) 8.417.690,35 kn 2016
Kotoriba (40329) 4.910.315,02 kn 2016
Belica (40319) 4.810.135,78 kn 2016
Domašinec (40318) 2.807.139,12 kn 2016
Ivanovec (40000) 2.374.617,00 kn 2016