Ličko-senjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Ličko-senjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.775
2015 12.866
2014 10.152

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 175.428.636,94 kn
2015 57.559.321,36 kn
2014 50.521.577,80 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Ličko-Senjska Županija Gospić (53000) 46.030.643,25 kn 2016
Bioplod Lika d.d. Komić (53234) 5.566.098,99 kn 2016
Farma Angus d.o.o. Udbina (53234) 4.541.427,74 kn 2016
Poljo-Lika d.o.o.za Polj,trg,proizvodnju i Usluge Ličko Petrovo Selo (53233) 2.399.980,36 kn 2016
Dejanović Bariša Gospić (53000) 2.270.149,55 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gospić (53000) 55.797.325,85 kn 2016
Udbina (53234) 10.110.500,21 kn 2016
Komić (53234) 6.521.356,26 kn 2016
Brinje (53260) 4.298.000,12 kn 2016
Konjsko Brdo (53202) 3.619.884,66 kn 2016