Ličko-senjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Ličko-senjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.775
2015 12.866
2014 10.152
2013 6.228
2012 3.890
2011 4.434
2010 4.598
2009 4.649
2008 4.044

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 175.428.636,94 kn
2015 57.559.321,36 kn
2014 50.521.577,80 kn
2013 44.024.093,04 kn
2012 49.851.862,68 kn
2011 43.827.064,10 kn
2010 45.333.265,72 kn
2009 40.332.380,75 kn
2008 41.313.563,26 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Farma Angus d.o.o. Udbina (53234) 2.731.342,02 kn 2014
Poljo-Lika d.o.o.za Polj,trg,proizvodnju i Usluge Ličko Petrovo Selo (53233) 1.413.706,94 kn 2014
Lov Farme d.o.o. Jošan (53234) 1.321.033,66 kn 2014
Dejanović Bariša Gospić (53000) 989.805,94 kn 2014
Poljoprivredno Turistička Zadruga Lika Nova Udbina (53234) 614.209,95 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Udbina (53234) 4.044.257,54 kn 2014
Gospić (53000) 3.468.440,76 kn 2014
Brinje (53260) 2.303.796,15 kn 2014
Jošan (53234) 1.505.911,02 kn 2014
Ličko Petrovo Selo (53233) 1.441.714,67 kn 2014