Ličko-senjska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Ličko-senjska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.775
2015 12.866
2014 10.152
2013 6.228
2012 3.890
2011 4.434
2010 4.598
2009 4.649
2008 4.044

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 175.428.636,94 kn
2015 57.559.321,36 kn
2014 50.521.577,80 kn
2013 44.024.093,04 kn
2012 49.851.862,68 kn
2011 43.827.064,10 kn
2010 45.333.265,72 kn
2009 40.332.380,75 kn
2008 41.313.563,26 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Ličko-Senjska Županija Gospić (53000) 46.030.643,25 kn 2016
Bioplod Lika d.d. Komić (53234) 5.566.098,99 kn 2016
Farma Angus d.o.o. Udbina (53234) 4.541.427,74 kn 2016
Poljo-Lika d.o.o.za Polj,trg,proizvodnju i Usluge Ličko Petrovo Selo (53233) 2.399.980,36 kn 2016
Dejanović Bariša Gospić (53000) 2.270.149,55 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gospić (53000) 55.797.325,85 kn 2016
Udbina (53234) 10.110.500,21 kn 2016
Komić (53234) 6.521.356,26 kn 2016
Brinje (53260) 4.298.000,12 kn 2016
Konjsko Brdo (53202) 3.619.884,66 kn 2016