Karlovačka - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Karlovačka.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2009. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2009. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 18.836
2015 10.096
2014 7.260
2013 4.775
2012 4.370
2011 4.150
2010 4.322
2009 4.376
2008 3.401

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 120.750.486,52 kn
2015 55.362.504,89 kn
2014 48.888.286,11 kn
2013 42.796.847,00 kn
2012 60.451.430,78 kn
2011 72.869.760,88 kn
2010 73.939.057,38 kn
2009 73.628.803,06 kn
2008 78.904.194,42 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2009. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
d.o.o. Biop Ogulin (47300) 6.075.098,50 kn 2009
Pro Milk d.o.o. Grabovac (47245) 4.390.812,78 kn 2009
PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d. Karlovac (47000) 1.732.577,62 kn 2009
Kuzmić obrt za Poljoprivredu i Ugostiteljstvo Veselići (47272) 1.155.861,74 kn 2009
Joso Obrovac Ponor (47222) 707.080,75 kn 2009

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2009. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Ogulin (47300) 7.139.888,71 kn 2009
Karlovac (47000) 6.001.346,89 kn 2009
Grabovac (47245) 4.694.951,07 kn 2009
Draganić (47201) 2.429.918,44 kn 2009
Rečica (47203) 1.771.560,14 kn 2009