Dubrovačko-neretvanska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Dubrovačko-neretvanska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 14.216
2015 8.589
2014 6.034
2013 7.936
2012 4.470
2011 4.918
2010 4.219
2009 4.664
2008 3.729

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 33.290.562,52 kn
2015 29.538.489,86 kn
2014 18.131.215,21 kn
2013 39.271.840,75 kn
2012 54.542.018,43 kn
2011 50.334.108,02 kn
2010 35.243.946,37 kn
2009 38.419.898,24 kn
2008 39.358.770,16 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Rizman d.o.o. Klek (20356) 2.444.787,84 kn 2014
Bartul Batistić Lumbarda (20263) 914.897,06 kn 2014
Grupa Nida d.o.o. Metković (20350) 415.899,05 kn 2014
Frano Miloš, Vinifera Boljenovići (20230) 217.593,41 kn 2014
Riba Mljet d.o.o. Babino Polje (20225) 197.050,97 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Klek (20356) 2.487.710,28 kn 2014
Metković (20350) 1.350.354,90 kn 2014
Vela Luka (20270) 1.297.434,67 kn 2014
Lumbarda (20263) 1.029.020,62 kn 2014
Opuzen (20355) 992.391,00 kn 2014