Brodsko-posavska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2020. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2020. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 23.137
2019 21.593
2018 20.634

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 350.515.810,29 kn
2019 277.054.151,48 kn
2018 238.533.128,88 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Brodsko-Posavska Županija Slavonski Brod (35000) 11.984.367,63 kn
Općina Bebrina Bebrina (35254) 6.836.001,35 kn
Grad Slavonski Brod Slavonski Brod (35000) 6.744.054,47 kn
Općina Klakar Klakar (35208) 6.275.992,63 kn
Općina Davor Davor (35425) 6.172.238,75 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Poljoprivredno Prehrambeni Kompleks d.o.o. Nova Gradiška (35400) 4.779.115,93 kn
Euro-Tim d.o.o. Oriovac (35250) 1.561.587,00 kn
Poljoprivredno Gospodarstvo Kolesarić Bebrina (35254) 1.042.211,96 kn
Poljoprivredno Gospodarstvo Kulaš Vrpolje (35210) 702.487,87 kn
Obiteljsko Gospodarstvo Usluge U Poljoprivredi Velika Kopanica (35221) 645.549,08 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2020. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Stari Ribnjak d.o.o. Oriovac (35250) 5.851.547,06 kn
Obiteljsko Gospodarstvo Branković Slavonski Šamac (35220) 148.938,00 kn
Gradec d.o.o. Davor (35425) 148.938,00 kn
Stipo Velikanović Garčin (35211) 148.938,00 kn
Naše Voće d.o.o. Garčin (35211) 148.188,00 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2020. godina


Fond Iznos
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 178.210.383,44 kn
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 155.715.467,49 kn
NP - Nacionalna potpora 16.589.959,36 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2020. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Staro Petrovo Selo (35420) 29.942.123,47 kn
Slavonski Brod (35000) 28.190.174,66 kn
Oriovac (35255) 26.174.804,95 kn
Gundinci (35222) 19.763.806,75 kn
Bebrina (35254) 19.223.631,28 kn