Brodsko-posavska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2014. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2014. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.388
2015 13.061
2014 8.340

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 194.140.739,80 kn
2015 158.787.373,63 kn
2014 120.429.349,25 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2014. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Prehrambeni Kompleks d.o.o. Nova Gradiška (35400) 4.120.802,25 kn 2014
Euro-Tim Kujnik (35250) 1.549.614,37 kn 2014
Stari Ribnjak d.o.o. Oriovac (35250) 1.359.551,00 kn 2014
Ansoe Investicije d.o.o. Gređani (35430) 1.098.664,26 kn 2014
Hinko Mikanović Podvrško (35404) 881.213,93 kn 2014

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2014. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gundinci (35222) 8.872.107,87 kn 2014
Nova Gradiška (35400) 5.619.689,84 kn 2014
Velika Kopanica (35221) 3.849.477,56 kn 2014
Sikirevci (35224) 3.835.757,68 kn 2014
Vrpolje (35210) 2.990.883,66 kn 2014