Brodsko-posavska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2009. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2009. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.388
2015 13.061
2014 8.340
2013 7.036
2012 5.487
2011 6.679
2010 7.210
2009 8.197
2008 5.826

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 194.140.739,80 kn
2015 158.787.373,63 kn
2014 120.429.349,25 kn
2013 105.373.732,36 kn
2012 132.689.579,09 kn
2011 166.136.077,30 kn
2010 171.108.417,51 kn
2009 174.648.979,49 kn
2008 165.485.828,23 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2009. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Prehrambeni Kompleks d.o.o. Nova Gradiška (35400) 9.845.557,50 kn 2009
Merkur d.o.o. Klokočevik (35211) 3.469.369,75 kn 2009
Slavonsko Zrno d.o.o. Nova Gradiška (35400) 2.219.512,25 kn 2009
Euro-Tim Kujnik (35250) 2.201.045,87 kn 2009
Željko Matijević Bodovaljci (35422) 1.499.959,84 kn 2009

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2009. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Nova Gradiška (35400) 14.306.194,09 kn 2009
Gundinci (35222) 13.032.287,32 kn 2009
Klokočevik (35211) 5.500.970,91 kn 2009
Velika Kopanica (35221) 5.329.325,81 kn 2009
Sikirevci (35224) 5.200.408,05 kn 2009