Mandarinko d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Intervencije u poljoprivredi - 1.512.393,62 kn 0,00 kn 1.512.393,62 kn
1.512.393,62 kn 0,00 kn 1.512.393,62 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.504.374,38 kn 0,00 kn 1.504.374,38 kn
1.504.374,38 kn 0,00 kn 1.504.374,38 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 2.276.069,00 kn 0,00 kn 2.276.069,00 kn
2.276.069,00 kn 0,00 kn 2.276.069,00 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.188.304,38 kn 0,00 kn 1.188.304,38 kn
1.188.304,38 kn 0,00 kn 1.188.304,38 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 2.019.421,00 kn 0,00 kn 2.019.421,00 kn
2.019.421,00 kn 0,00 kn 2.019.421,00 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.696.395,50 kn 0,00 kn 1.696.395,50 kn
1.696.395,50 kn 0,00 kn 1.696.395,50 kn