Centar za Reprodukciju u Stočarstvu Hrvatske D.o.o - Pregled isplaćenih potpora