Centar za Reprodukciju u Stočarstvu Hrvatske D.o.o - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.024.447,75 kn 0,00 kn 2.024.447,75 kn
2.024.447,75 kn 0,00 kn 2.024.447,75 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 44.361,12 kn 0,00 kn 44.361,12 kn
44.361,12 kn 0,00 kn 44.361,12 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.333.791,25 kn 0,00 kn 2.333.791,25 kn
Ostali modeli - 681.974,00 kn 0,00 kn 681.974,00 kn
3.015.765,25 kn 0,00 kn 3.015.765,25 kn