Agromeđimurje d.d. Čakovec - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 544.421,29 kn 598.527,98 kn 1.142.949,27 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 250.738,77 kn 832.898,37 kn 1.083.637,14 kn
Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje EAGF 0,00 kn 776.073,80 kn 776.073,80 kn
Dobrovoljno proizvodno vezana potpora EAGF 248.383,57 kn 282.146,70 kn 530.530,27 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 97.449,37 kn 389.993,68 kn 487.443,05 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja NP 383.968,13 kn 0,00 kn 383.968,13 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 297.058,61 kn 0,00 kn 297.058,61 kn
Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 EAFRD 36.267,39 kn 205.515,40 kn 241.782,79 kn
Ekološki uzgoj - Mjera 11 EAFRD 14.005,10 kn 110.645,05 kn 124.650,15 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.486,51 kn 4.334,16 kn 8.820,67 kn
1.876.778,74 kn 3.200.135,14 kn 5.076.913,88 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 1.396.693,96 kn 1.954.981,19 kn 3.351.675,15 kn
Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje EAGF 0,00 kn 1.359.486,40 kn 1.359.486,40 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 184.973,64 kn 712.056,16 kn 897.029,80 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 435.556,73 kn 0,00 kn 435.556,73 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi Nacionalna potpora 350.000,00 kn 0,00 kn 350.000,00 kn
Izravna plaćanja u poljoprivredi Nacionalna potpora 338.264,03 kn 0,00 kn 338.264,03 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 108.660,43 kn 0,00 kn 108.660,43 kn
Posebna potpora - Specifična potpora EAGF 0,00 kn 458,51 kn 458,51 kn
2.814.148,79 kn 4.026.982,26 kn 6.841.131,05 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 3.182.511,75 kn 0,00 kn 3.182.511,75 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja - 687.622,75 kn 0,00 kn 687.622,75 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 660.380,00 kn 0,00 kn 660.380,00 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 350.000,00 kn 0,00 kn 350.000,00 kn
Shema školskog voća - 171.005,45 kn 0,00 kn 171.005,45 kn
5.051.519,95 kn 0,00 kn 5.051.519,95 kn