Dominant d.o.o. za Trgovinu i Proizvodnju - Pregled isplaćenih potpora