Žuvela d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 185,96 kn 0,00 kn 185,96 kn
185,96 kn 0,00 kn 185,96 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 179.933,73 kn 0,00 kn 179.933,73 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 190,69 kn 0,00 kn 190,69 kn
180.124,42 kn 0,00 kn 180.124,42 kn